Welkom op de nieuwe site van Duwabo b.v.

Advies- en Ingenieursbureau Duwabo b.v. is een civieltechnisch bureau dat voor opdrachtgevers uit met name Noord-Holland grote en kleine projecten ontwerpt, adviseert en verder vormgeeft binnen de grond-, weg- en waterbouw. Duwabo b.v. is gespecialiseerd in onderzoek, advies en engineering op het gebied van riolering en stedelijk (grond)water.

De volgende diensten levert Duwabo b.v.:

Engineering werkzaamheden (vervaardigen van civieltechnische tekeningen, berekeningen en RAW-bestekken);
Adviesdiensten (vervaardigen van waterhuishoudkundige plannen en civieltechnische rapportages);
Directievoering en toezicht;
Grondwateronderzoek (waterstand monitoring en advies);
Weg- en dijkinspecties;
Landmeten;
Begeleiding en beoordeling van aanbestedingen;
Infiltratieonderzoek en ontwerp van natuurlijke afwatering;
Advies en toezicht bij relining van de riolering.

Op dit moment wordt gewerkt aan onze nieuwe website welke binnenkort online zal gaan.

Contact

Advies- en Ingenieursbureau
Duwabo b.v.


Correspondentieadres:
Hogebrugweg 2d
1738 JW Waarland

Bezoekadres:
De Dijken 29d
1747 EE Tuitjenhorn

T 0226 - 423 180
F 0226 - 421 103
E info@duwabo.nl